กลับหน้าแรก

โรงแรมจำปาสักพาเลส จำปาสักพาเลส ที่พักลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก ชมภาพด้านล่าง

ข้อมูล

ประวัติ

เจ้าบุญอุ้ม เป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศลาว ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัด จากภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีลาวถึง 2 สมัย คือ พ.ศ. 2491-2493 และ พ.ศ. 2503-2505 ถึงช่วงปี พ.ศ. 2513 การเมืองลาวแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่า เจ้าบุญอุ้มซึ่งขณะนั้นมีฐานที่มั่นอยู่ทางใต้ที่เมืองปากเซ พอลาวเกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในปี พ.ศ. 2518 ก็หนีไปอยู่ฝรั่งเศสและไม่กลับมาอีก ทิ้งวังที่กำลังก่อสร้างค้างไว้ ต่อมารัฐบาลลาว ให้บริษัทคนไทยจัดการต่อเติมจนเสร็จ และเปิดเป็นโรงแรมในภายหลัง
วังแห่งนี้ สร้างขึ้นเป็นตึกก่ออิฐถือปูน และฉาบปูนขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางแม่น้ำโขงด้านหลังติดกับ แม่น้ำเซโดน ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่ ปากน้ำเซ อันเป็นชื่อของเมืองปากเซ จากอาคารชั้นที่ 6 จะมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองปากเซจากมุมสูง โดยเฉพาะเวลาตอนเช้าและเวลาตอนเย็น จะสวยมาก จุดเด่นอีกอย่างคือ แต่ละชั้นจะมีหน้าต่างมากมาย จนได้รับชื่อว่า " ศาลาพันห้อง " เพราะถ้าให้คนหนึ่งคนปิดและเปิดหน้าต่างทั้งหมด จะใช้เวลา 1 วันพอดี
ปัจจุบัน วังของเจ้าบุญอุ้ม ได้ถูกดัดแปลงเป็นโรงแรมชั้นหนึ่งของเมืองปากเซ เรียกว่า " โรงแรมจำปาสักพาเลส "

การเดินทาง

จาก จ.อบลราชธานี ในประเทศไทย ด่านตม. ตรงช่องเม็ก ข้ามสะพานญี่ปุ่น-ลาว ไปยังปากเซเป็นระยะทางประมาณ 40 กม. จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 13 ให้เลี้ยวตรงหลักกม.ที่ 8 เพื่อไปทางน้ำตกคอนพะเพ็ง-หลี่ผี (เป็นทางลาดยางตลอด) ขับตรงมาตรงประมาณหลักกม.ที่ 147 จะมีป้ายบอกไปดอนโขง ให้เลี้ยวขวา จากนั้นขับมาให้สุดทางจะเป็นทางลูกรังประมาณอีก 3 กม. จะถึงท่าเรือบ้านนากะสัง ท่านสามารถลงเรือข้ามฟากเพื่อไป ดอนคอน ( คนละประมาณ 15,000 กลีบ ไป-กลับ) จากนั้นเรือข้ามฟากจะนำท่านไปลงที่ท่าเรือแลนด์บริดจ์ฝรั่งเศส

โรงแรมที่พักลาวใต้ โรงแรมจำปาสักพาเลส จำปาสักพาเลส วังเก่าเจ้าบุญอุ้ม ศาลาพันป่อง

โรงแรมที่พักลาวใต้ โรงแรมจำปาสักพาเลส จำปาสักพาเลส วังเก่าเจ้าบุญอุ้ม ศาลาพันป่อง

กลับหน้าแรก